Παρακαλώ περιμένετε
Love+Made Event Design - Alexandra Simantira, Wedding planners

Love+Made Event Design - Alexandra Simantira

(0 αξιολογήσεις)

Δεν υπάρχει ακόμα κάποια αξιολόγηση από άλλον χρήστη!

Κατηγορία/ες: Wedding planners

Love takes us by storm, and love has us spellbound!

Τhe wonders we all witness at its blossom, and the adventures we get to live on our journeys because of it, inspire our visions and open our hearts to the great beyond... this is exactly why we are here; to Plan and Style stunning weddings and exuberant events for the extraordinary couple, to create personalized concepts of love, luxury and long-lasting impressions, to bring you a production that is naturally beautiful and deeply personal!

With your preferences put front and center we give you something to have and to hold forever... for all that your love made... Love and Made! Get in touch!

We'd love to hear your big ideas! 

Πρόσφατα άρθρα για να πάρετε ιδέες