Παρακαλώ περιμένετε
Oblivion Films - Δημήτρης Παλαιολόγος, Cinematic Video

Oblivion Films - Δημήτρης Παλαιολόγος

(0 αξιολογήσεις)

Δεν υπάρχει ακόμα κάποια αξιολόγηση από άλλον χρήστη!

Κατηγορία/ες: Cinematic Video

Life is determined by the “pictures” we live every day. Thus, it is a showreel  full of emotions and experiences. This is what made me started filming the lives of others. When you are a watcher, is very interesting of how many details you see and combined with your personality, you create memories for them. So, I wanted to give shape to that and present it. I have been doing this job the past 12 years since I graduated from the University of Plymouth. I travel all over the world filming events and corporate videos. From the USA to Europe and the United Arab Emirates. Cinematography is my passion and leads me to inspiration. If someone would ask me what I do, I would answer that I make living stories.

Πρόσφατα άρθρα για να πάρετε ιδέες