Παρακαλώ περιμένετε
EP Wedding and Event Planning - Ελενα Παντοπουλου , Wedding planners

EP Wedding and Event Planning - Ελενα Παντοπουλου

(0 αξιολογήσεις)

Δεν υπάρχει ακόμα κάποια αξιολόγηση από άλλον χρήστη!

Κατηγορία/ες: Wedding planners

EP wedding and event planning is based on the stunning island of Kefalonia, Greece. Although we are located on this beautiful island, we offer services throughout Greece.

At EP Weddings and Events, we believe that every couple deserves to have their dream wedding come true, regardless of their budget. That's why we specialize in working with small budgets, helping couples achieve their vision without breaking the bank.

As an independent business, we are dedicated in making your special day unforgettable. We offer a comprehensive range of services, including finding the perfect venue, providing vendor recommendations, managing your budget, handling logistics, and coordinating on the day of the event. We are committed to ensuring that every detail is taken care of, so you can relax and enjoy your special day.

But what truly sets us apart is the personal touch. We understand that wedding planning can be overwhelming, which is why we work closely with our clients to ensure that their vision becomes a reality. We are passionate about what we do, and truly care about making your special day unforgettable.

If you're looking for a dedicated and experienced wedding and event planner, we would be honored to work with you. Please feel free to get in touch with us to discuss your vision and how we can help bring it to life. Let's create something unforgettable together!

Facebook: EP Wedding and Event Planner

Instagram: EP wedding and event planning

KEFALONIA

Πρόσφατα άρθρα για να πάρετε ιδέες